CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Spoštovanje parkirnega režima spada med redne naloge redarstva (nadzor že, kaj pa trajna preprečitev parkiranja ali dovoza do zelenice?) Predlagani ukrepi se izvajajo v okviru rednega vzdrževanja, zato pobuda ne spada v okvir Participativnega proračuna. Zadevo bomo vsekakor obravnavali in izvedli potrebne ukrepe v okviru potrjenih sredstev proračuna za to področje.

Količki za onemogočanje parkiranja na zelenici ob Ramovševi ulici na Taboru

10. 11. 2020  –  Območje 4
Parkiranje na zelenici
Parkiranje na zelenici

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog nagovarja problematiko zelo pogostega objestnega parkiranja na zelenici in na drevesnih koreninah na Ramovševi ulici ob športnih igriščih na Taboru, ki jih upravlja Športna zveza Maribor.

Zaradi parkiranja je mestoma poškodovana zelenica, hkrati pa se dela nepopravljiva škoda drevesnim koreninam. Glede na to, da je v neposredni bližini športnih igrišč ogromno parkirišče, si tovrstnega ravnanja ne znamo razložiti drugače, kakor da gre za objestnost in nespoštovanje narave.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev količkov vzdolž zelenice in "drevoreda" na Ramovševi ulici, ki bi preprečevali parkiranje. V kolikor imajo stanovalci hiš z zadnje strani hiše dostop do svojih dvorišč, se lahko količki postavijo zgolj na desni strani ulice (gledano iz smeri Popovičeve v smeri kadetnice).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je postaviti količke vzdolž zelenice in dreves. Obnoviti poškodovane dele travnate površine in pešpoti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Ramovševi ulici na Taboru.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Obdržala bi se drevesa, ki so v Mariboru prepotrebna tudi iz vidika prilagajanja mesta na podnebne spremembe, ohranila bi se zelenica. Oboje prispeva k bolj prijetnemu izgledu tega predela mesta in  spodbuja sprehajanje in kolesarjenje okoliških prebivalk in prebivalcev.