CONSUL

Obnovitev drevoredov na Taboru (Ljubljanska, Betnavska, Beograjska)

10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V zadnjih desetletjih so padla ali izginila številna drevesa v drevoredih na Taboru (Ljubljanska, Betnavska, Beograjska ulica, itd..). Obstoječi drevoredi v navedenih ulicah so v dokaj slabem stanju; številni zeleni robovi ob cestah, kjer so bila nekdaj drevesa, so danes parkirišča ali izvozi za avtomobile.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zasaditev manjkajočih dreves. Odstranitev morebitnih starih dreves z novimi. Mestna klima se bo izboljšala, v mestu bo čistejši zrak, več sence, več zelenja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ustrezne strokovne službe bi pregledale stanje na terenu, naredile popis, kje manjkajo drevesa, katera je potrebno zamenjati in ob koncu posaditev novih dreves.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Med Radvanjsko in Ljubljansko ulico na Taboru.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta zraka v mestu, dolgoročno mestna klima.