CONSUL

Ureditev hitrostnih ovir

21. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev hitrostnih ovir na Korčetova, ki razmejuje vrtec in jaslice. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?