CONSUL

Ozelenitev streh javnih zgradb v mestnem središču

10. 11. 2020  –  Območje 2
Ozelenitev_streh.jpg
Ozelenitev_streh.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naslavlja problem globalnega segrevanja, še posebej pregrevanja mest in mestnih središč. Ukrepi proti posledicam podnebnih sprememb so ključnega pomena - ozelenitev streh, tako javnih kot zasebnih bi lahko postala praksa, kot to velja v skandinavskih državah, Nemčiji, Avstriji in drugod. Kot povzemajo raziskave, narejene na ravni naše države, je temperatura zraka v mestih na območju, kjer je veliko zelenja, tudi do dve stopinji nižja kot na območjih, kjer zelenja ni.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ozelenitev katere izmed streh javnih zgradb. Bistvo je, da bi se z ozelenitvijo katere izmed streh - tudi manjših v okviru zmožnosti predpisanih sredstev - postavil dolgotrajen pozitiven zgled in razširil zavedanje o pomembnosti tovrstnih rešitev pri zmanjševanju posledic segrevanja ozračja.

Primer dobre prakse: https://www.kranj.si/dela-na-prvi-solski-zeleni-strehi-v-kranju-so-se-ze-zacela

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel s pomočjo strokovnjakov in podjetij, ki v ponujajo tovrstne rešitve. Eko-subvencije bi pripomogle pri zmanjševanju stroškov investicije.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na kateri izmed streh javnih zgradb - npr. vrtci, šole, srednje šole, nakupovalni centri, ipd. Konkretneje bi lokacijo bilo potrebno izbrati s pomočjo strokovnega mnenja.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Projekt bi predstavljal prvi korak pri reševanju ključnih okoljskih izzivov urbanih središč, med katerimi so najbolj vidni pregrevanje ozračja, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska raznovrstnost. 

Zelena streha pa ni le pozitiven prispevek k blaženju učinkov podnebnih sprememb, temveč podaljšuje tudi življenjsko dobo strehe in zvišuje vrednost nepremičnine. Pravilno izvedena ozelenitev namreč pripomore k podaljšanju življenjske dobe strešne konstrukcije, saj zelenje deluje kot trdna vodotesna pregrada, ki materiale obvaruje pred vremenskimi vplivi.