CONSUL

Barvanje parkirnih črt na Borštnikovi

21. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zato, ker so parkirišča seveda zmeraj zasedena, ampak ker črte parkirnih mest niso več dobro vidne,  ljudje nepravilno parkirajo (tudi čez dve parkirni mesti) in s tem odžirajo prosta mesta ostalim. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo samo, da se parkirne črte ponovno prebarvajo. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo vključiti cestno podjetje, ki bi obvestilo prebivalce Borštnikove, kdaj bi potekalo barvanje parkirišč,  da bi za tisti čas umaknili avtomobile (najboljše seveda v času, ko je večina v službi). S strani cestnega podjetja pa je seveda potrebna nabava barve in nekaj delavcev, da izvedejo barvanje. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na vseh parkiriščih na Borštnikovi ulici. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bistveno laje bi se bilo parkirati. Odpravilo bi se nepravilna parkiranja.