CONSUL

Približati Maribor osebam s posebnimi potrebami

11. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ideja približati ali predstaviti Maribor osebam s posebnimi potrebami se je porodila, saj je velikokrat lahko infrastruktura problem pri samem načrtovanju in izvedbi, kar pa tudi samim "uporabnikom" predstavlja strahove. Marsikdo sploh ne pomisli, da tudi naši starejši občani s trenutno infrastrukturo nimajo povsod dostopa.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vodene oglede mesta Maribor enkrat na mesec za osebe s posebnimi potrebami, ter druge invalide, starejše ...

Prikazati mesto in predstaviti znamenitosti, ter opozoriti na pasti infrastrukture, ob enem pa pokazati kaj oni zmorejo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

S pridobljenimi znanji in izkušnjami, ter pridobljenimi licencami bi lahko invalide/osebe s posebnimi potrebami kvalitetno popeljali po Mariboru.

S pomočjo marketinga in delujočih društev v MO Maribor bi poskusila vključiti čimveč ljudi, kateri se med samim vodenjem - spoznavanjem mesta tudi med sabo povežejo, ter navežejo stike.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Po starem mestnem jedru, po dogovoru pa tudi po različnih mestnih četrteh.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vključenost invalidov in oseb s posebnimi potrebami.

Vrednost projekta

4000 €