CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev prehoda Studenška brv - Ruška cesta

22. 10. 2020  –  Območje 4
122207797_2723116614576619_2877747006086194049_n.jpg
122207797_2723116614576619_2877747006086194049_n.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Asfaltirana pešpot in stopnice "Ob izvirih", ki Studenško brv in Sprehajalno pot ob Dravi povezujejo z Ruško cesto, so v sramotnem stanju.

Povezovalno pot redno uporabljajo tako študenti in in drugi kolesarji, ki želijo iz desnega na levi breg Drave, kot tudi sprehajalci. Zato predlagam, da se vsaj ta del pešpoti dostojno uredi, vključno z razpadajočo ograjo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga je obnovitev povezovalne poti in stopnic Ob izvirih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Treba je prenoviti pešpot in stopnice. To se nanaša tako na razbrazdan asfalt kot dotrajano in nevarno ograjo.

Ob prenovi bi bilo treba zagotoviti, da je del za kolesarje in vozičke dovolj širok - sedaj so stopnice zelo široke, za otroške vozičke pa na nekaterih delih sploh ni dovolj prostora.

Dobro bi bilo urediti tudi rastje ob pešpoti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na povezovalni poti Ob izvirih, v neposredni bližini Studenške brvi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se uporabnost Studenške brvi. Kolesarji in pešci bi lažje prehajali iz levega na desni breg Drave - npr. iz Studencev do tržnice in centra mesta in obratno.

Vrednost projekta

20000 €

Vrednost del je komisija povečala od prvotnih 6000 na 20.000 EUR, ker ocenjuje, da bodo dela toliko stala.