CONSUL

Podzemna garažna hiša glavni trg

23. 10. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V mestu se zaposleni, turisti, kupci, prodajalci soočamo z kroničnim pomanjkanjem parkirnih mest. posledično je mesto manj obiskano brez vrveža, trgovine beležijo čedalje slabši promet, zaposleni plačujejo drage garažne hiše daleč od delovnih mest vsi delodajalci, prodajalci, zaposleni se itz teh razlogov izogibamo  centru mesta kolikor se da, zato se raje vsi odločamo za trgovske centre...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izgradnjo večje garažne hiše pod glavnim trgom kot je bila desetletje nazaj tudi predvidena. Namen bi bil zagotovoti čim več parkirnih mest še posebej za zaposlene v centru, ki imamo težave s parkiranjem. Pobrana parkirnina bi bila konkurenčna za redne in ugodna občasne uporabnike in bi vrednost projekta hitro pokril, saj bi koristi in pozitivne učinke občutile neposredno tudi ostale dejavnosti v mestu

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Dokumentacija izvedbena z načrti je že bila pripravljena, s strani nosilcev urejanja prostora je so bili podani pogoji, smernice in soglasja. Z obnovo dokumentacije bi se gradnja lahko začela v kratkem

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Podzemna garaža je predvidena pod glavnim trgom

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

V mesto bi se vrnilo življenje in mestni utrip kot si ga Maribor zasluži in ga je nekoč imel.