CONSUL

Ureditev dostopa do dravskega nabrežja na desnem bregu pod Koroškim mostom

24. 10. 2020  –  Območje 2
Koroski_most_desni_breg.jpg
Koroski_most_desni_breg.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Rekreativne poti. Krajanom severnega dela Studenc omogočiti dostop do obrežja reke Drave. Hkrati pa do sklenitve Dravske promenade povezati levi in desni breg čez Koroški most

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pod Koroškim mostom se na desnem bregu k nabrežju spušča strmo sedaj nevarno pobočje, ki bi ga bilo mogoče uediti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V prvem koraku bi "vkopali" cik-cak pot in bi jo kasneje utrdili z asfaltno prevleko, kot je to ob Studenški brvi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pod Koroškim mostom

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dostop do Drave za sprehajalce na desnem bregu.