CONSUL

Polnilnica za Električna vozila

28. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Postavitev več polnilnic za električna vozila v neposredni bližini večstanovanjskih objektov.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Povečanje števila električnih vozil in zmanjšanje onesnaženja okolja v Mariboru

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev električnih polnilnic na obstoječa parkirna mesta

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Po celotni občini Maribor predvsem tam kjer je večja koncentracija parkirnih mest.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?