CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Igrišča se nahajajo na parcelah, ki niso v lasti MOM.

Obnova teniških igrišč na območju DTV Partizan Pobrežje

29. 10. 2020  –  Območje 4
slika1
slika1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog podajam zaradi izboljšanja javnega zdravja občanov, ljubezni do tenisa, pomanjkanja površin za šport in rekreacijo v MČ Pobrežje in zaradi polepšanja oz. revitalizacije degradirane površine. Tudi v času pandemije koronavirusa je tenis med tistimi športi, kjer je najlažje upoštevati preventivne ukrepe varovanja zdravja (zadostna razdalja, gibanje in rekreacija na prostem). Marsikaterega občana Maribora, ki prihaja iz MČ Pobrežje (vključno z menoj), sta k prvim korakom v teniški šport vzpodbudili ti dve asfaltirani teniški igrišči pri DTV Partizan Pobrežje.

Konec 80-ih let, ko je tenis doživel izjemen razcvet v Sloveniji, sta igrišči dobili celo osnovni sloj zelene barve -  imenovali smo ju "Pobreški Wimbledon". Na njih je potekalo rekreativno igranje, tečaji, treningi, turnirji. Od konca 90-ih let je bilo igranje tenisa na DTV Partizan Pobrežje iz meni neznanih razlogov žal opuščeno. Od takrat objekt ni v uporabi, ni vzdrževan in tiho propada. 

Menim, da bi ob minimalnem vložku lahko lepo prenovili zanemarjeno površino, ki je nekdaj bila namenjena za šport in rekreacijo vseh generacij občanov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam da se na parceli št 1046 K.O. 681 Pobrežje, na poškodovanih delih popravi asfalt, ki se ga preplasti z trajnim akrilnim premazom, kot je npr. DECOTURF, ki ga najdemo tudi na igriščih odprtega prvenstva Avstralije oz. ZDA. Premaz je zelo obstojen in ne zahteva veliko vzdrževanja. Na obstoječih lučeh predlagam zamenjavo starih žarnic z modernimi LED reflektorji za možnost igranja v večernem času. S tem bi občani Maribora pridobili površino za rekreacijo, MČ Pobrežje pa revitalizirano površino in urejen manjši teniški center. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V kolikor je omenjena parcela last MOM in ob predpostavki, da gre za manj zahteven gradbeni poseg, kjer ni potrebno gr. dovoljenje, je najverjetneje potrebno:

- izdelati projektno nalogo (ca. 1000 EUR),

- naročiti projektno (PZI ca. 2500 EUR) in

- investicijsko dokumentacijo (DIIP in IP, ca. 4500 EUR),

- pripraviti in izvesti javno naročilo za izbor izvajalca del (popravilo asfalta, barvanje ograj, menjava starih žarnic na obstoječih lučeh z LED reflektorji za možnost igranja v večernem času in preplastitev dveh igrišč (1x igrišče á 6000 EUR oz. ca. 12.000 EUR)

- skupaj znesek investicije: ca. 20.000 EUR

Za uspešno nadaljevanje je potrebno najti primernega upravljavca. To je lahko DTV Partizan Pobrežje ali zainteresiran posameznik z izdelanim modelom upravljanja, ki bi igrišča oz. površino vzel v najem, prirejal tečaje, turnirje in druge dogodke povezane s tenisom. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na obstoječi parceli parceli št 1046 K.O. 681 Pobrežje, poleg športne dvorane DTV Partizan Pobrežje, Osojnikova ulica 25, Maribor

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prebivalci MČ Pobrežje oz. Maribora bi imeli več možnosti za rekreacijo, se spoznati s teniško igro, poleg tega bi se revitaliziralo zanemarjeno površino. Če izhajam iz svoje generacije, marsikateri prijatelj in tudi sam osebno, sem začel s tenisom prav zaradi teniških igrišč na Pobrežju, ko sta bili še v uporabi in v dobrem stanju. Obstoj takšne infrastrukture že sam po sebi vzpodbuja vse generacije občanov, da se rekreirajo in športno udejstvujejo, saj s tenisom krepimo svojo psiho-fizično kondicijo, ki je pomembna za dobro kakovost življenja.