CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Glede na načrtovano prenovo celotnega obrežja na Dravi (Lenta), kjer se nahaja tudi najstarejša trta, so na UKM mnenja, da je potrebno obnovo reševati celostno, vključno s postavitvami javnih plastik. Zato je mogoče predlog preuranjen in ga je v kontekstu celostne obnove težko presoditi.

Kip »Vesele Štajerke« pred najstarejšo trto na svetu

02. 11. 2020  –  Območje 2
1_maribor-lent-foto-jost-gantar.jpg
1_maribor-lent-foto-jost-gantar.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Najstarejša trta na svetu ne raste v Franciji, Italiji ali Španiji, svetovno znanih vinorodnih deželah. Raste ravno pri nas, na Lentu v Mariboru in na to smo neizmerno ponosni. Predstavlja tudi enega izmed temeljev turističnega razvoja Maribora in šišega Štajerskega območja. Znani kraji imajo svoje spomenike, po katerih slovijo po svetu. Bruselj je znan po "Manekenu Pisu", v Dublinu se fotografiramo pred kipom "Molly Malone", Copenhagen se ponaša s kipom "morske deklice" in še bi lahko naštevali. Mariborska najstarejša trta potrebuje primeren spomenik, bronast kip, postavljen na podstavku na vrhu manjših stopnic pred trto. Bronast kip, ob katerem se bodo turisti fotografirali za spomin, s trto v ozadju. Potrebujemo simbol, po katrem bo trta postala še bolj znana po vsem svetu. Simbol, ki bo privabil še več turistov v mesto pod Pohorjem.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev bronastega ženskega kipa v naravni velikosti. Najbolj primeren prostor za postavitev na bronastem podstavku je na vrhu manjšega stopnišča tik pred samo trto. Kip naj predstavlja "Veselo Štajerko", ki v iztegnjeni roki drži kozarec rdečega vina, ter z nasmehom na licu vabi obiskovalce, da se ji pridružijo. Idejna rešitev naj bo takšna, da je mogoče "deklini" sesti v njeno "krilo", ter se z njo fotografirati, hkrati, pa da se v ozadju vidi "najstarejša trta na svetu". Naša "Vesela Štajerka" naj torej gleda proti obrežju Drave. Njeno ime, mogoče po angleško "Mary Mary of Maribor" bi lahko in predvidevam, da bo, postalo sinonim za Maribor ter bi bila znana po vsem svetu. S povečano prepoznavnostjo se bo povečal turistični obisk najstarejše trte, s tem bomo pridobili več turističnega prometa v Mariboru ter okolici. Minilo je mogoče več kot desetletje, odkar smo bili priča postavitve novega spomenika, obeležja v Mariboru. Verjetno je čas za to sedaj ravno pravi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt postavitve kipa "Vesele Štajerke" se naj izvede z javnim razpisom. Izbere se naj izvajalec, umetnik, kipar, ki bo najbolj verodostojno znal predstaviti skozi kiparsko predstavitev bogato vinorodno tradicijo naših krajev. Sestavi se naj strokovna komisija za izbor najboljše predstavitve, določitev mesta postavitve ter preostalih, nujno potrebnih aktivnosti. Prav tako je nujna ureditev fb strani ter instagram profila "Mary Mary Maribor".

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se naj izvede in kip se naj postavi pred "Najstarejšo trto" na Lentu v Mariboru.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Postavitev kipa "Vesele Štajerke" bi - bo vplival na razvoj in oživljanje mesta Maribor v več pogledih. Dodatna turistična zanimivost bo v časih instagram objav, fb zanimivosti ter v trendu "selfijev" postavila našo najstarejšo trto še trdneje na turistični zemljevid največjih znamenitosti na svetu.

Zavedamo se, da imamo v Mariboru še veliko nujno potrebnih zadev, ki jih bomo lahko financirali ter izpeljali v okvirih "Participativnega proračuna". V MOM primanjkuje dobro vzdrževanih otroških igral, igrišč in prostorov za rekreacijo. Nujna je oživitev vrha Piramide in tamkajšnjih peš poti. Vseeno pa mislim, da bi lahko s postavitvijo kipa, spomenika "Vesele Štajerke" storili korak naprej tudi na turističnem področju.