CONSUL

Predlagaj

Predloge o porabi participativnega dela proračuna občine je bilo mogoče oddati do nedelje, 10. novembra 2020.

Faza zbiranja predlogov je končana. Vse oddane predloge je pregledala komisija, ki je preverila, ali so izvedljivi, skladni z zakonodajo, v pristojnosti občine in ne presegajo sredstev, namenjenih participativnemu proračunu. Vsi predlogi, ki ustrezajo navedenim kriterijem, so uvrščeni na glasovanje, kjer o njihovi izvedbi neposredno odločajo občanke in občani.

Glasuj

Med 3. in 10. decembrom boš odločal/-a o porabi 500.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2022.    

Vstopi

Spremljaj

Izglasovani projekti bodo uvrščeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2021 in 2022.

Za izvajanje izglasovanih projektov bo skrbela občina v sodelovanju s predlagatelji izglasovanih projektov. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2021 in 2022. V tej fazi participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov, postopek izvedbe projektov pa bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali.