Ta projekt ni bil izglasovan.

LEŽEČI POLICAJI NA LACKOVI CESTI

MAJA HORVAT MAJA HORVAT  –  05. 11. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Lackovi cesti v Limbušu je velik problem v divjanju voznikov. Še posebej se je stanje poslabšalo z delnim zaprtjem Limbuške ceste in gradnjo obvoznice, saj veliko voznikov za pot proti Rušam raje izbere Lackovo cesto. Prav tako pa se je sem preusmeril vel del težkega tovornegaa prometa. Ker je to tudi glavna pot do vrtca in šole v Limbušu, so naši otroci izpostavljeni vedno večjemu divjanju na cesti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predladam postavitev vsaj štirih˝ležečih policajev˝ oz. ovir, ki bi zmanjšale hitrost prometa in bi se nadaljevale od gasilskega doma v Pekrah naprej po Lackovi cesti, kjer so le-te že nameščene.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pridobiti bi morali vsa potrebna dovoljenja in izbrati ustreznega izvajalca.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Lackova cesta v Pekrah in Limbušu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z umiritvijo prometa bi se izboljšala varnost vseh udeležencev v prometu na omenjeni lokaciji.Vrednost projekta: 20000 €

Za 4 prehode je predlagana cena 4000 € prenizka.