Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

V občinskem programu je priprava projektne dokumentacije za preselitev tržnice na ploščad pred bloki in ureditev parkirišča v spodnji etaži. Projekt je že v teku, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Ureditev tržnice in parkirišč na Taboru

MarkoS MarkoS  –  06. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker se tržnica sedaj nahaja v podhodu pod Kardeljevo cesto in Cesto Proletarskih brigad marsikdo, ki živi na tem območju niti ne ve za obstoj le te. 

Da bo vidna in na razpolago prebivalcev jo je potrebno preseliti na ploščad pred bank, trgovino in Kardeljevo cesto. Za to naj se postavijo prekrita prodajna mesta s prostorom za shranjevanje prodajnih izdelkov pod prodajnimi pultom.

Postavi se pitnik in umivalnik za roke.

Vozila se prestavijo v podhod, kjer se uredijo najemni parkirni boksi. Parkirišče mora biti zaprto za ostali promet.

Za najemnike parkirišč in pešce se popravijo nevarne stopnice na vseh štirih koncih podhoda.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Skrita tržnica bo dostopna vsem prebivalcem, tudi invalidom, predvsem pa vidna vsem prebivalcem Taborja.

Za stanovalce bo urejeno parkirišče za vozila, ki jih sedaj puščajo na pločnikih in kolesarskih stezah.

Omogočil se bo varen poodhod za pešce, ker so sedanja stopnišča življenjsko nevarna.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preselitev tržnice in ureditev tržnega prostora na ploščadi, ki se asfaltira, uredi s prodajnimi pulti in pitnikom ter umivalnikom.

Ureditev parkirišča v podhodu in ureditev najemnih parkirnih boksov.

Popravilo stopnišč v podhod.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Podhod pod Kardeljevo cesto in Cesto Proletarskih brigad.

Ploščad pred Delavsko banko, trgovino DM in ABanko.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pridobili bi tržnico uporabno vsem prebivalcem tega dela mesta Maribor. Tržnica bi bila dostopna tudi invalidom.

Stanovalci bi pridobilo varna parkirišča za svoja vozila istočasno pa se rešimo vozil parkiranih na pločnikih in kolesarskih stezah.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov