Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Obnova fontane je v rednem programu UKPP, naročena je projektna dokumentacija, sledi zbiranje ponudb in izvedba. Predlog je že v teku izvedbe, zato je izločen iz glasovanja.


OKOLJE (sanacija fontane na trgu v Radvanju)

ROY ROY  –  08. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

"FONTANA" na Radvanjskem trgu ki je že leta nedelujoča.POPRAVILO-UREDITEV IN ZAGON

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Fontana na Trgu v Radvanju je bila postavljena ob izgradnji Trga v Radvanju kot "darilo" krajanom tedanjega investitorja (Konstuktor-Kograd) večine stanovanjskih in stanovnjsko - poslovnih objektov na tem osrednjem delu Radvanja. Na žalost je bila vklopljena samo ob izgotovitvi. Ne vem razloga zakaj  po tistem dogotku ni bila nikoli več vklopljena. In tako sedaj že več kot 10 let sameva in PROPADA ! ŠKODA !!

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Mislim, da niso potrebne večje investicije. Potrbno jo je opremiti s črpalko (ki je med tem časom pač izginila ) in poraviti-dodelati "malenkosti". Pa seveda očistiti-urediti-pobarvati in montirati črpalni sistem.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Fontana stoji na t.i. Radvanjskem trgu v Radvanju. Je postavljena ob rob parkovne zasaditve in v njeni neposredni bližini je tudi"nova" pridobitev-INFO tabla za obvestila in informacije krajanov-s strani MČ in Občine. Zato je še toliko bolj potrebna ureditve-delovanja.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Fontana je namenjena-kot vse fontane-za to, da polepšajo kraj in okolico, ter so vsekakor okras in nekega okolja. Na "Radvanjskem trgu" - kjer stoji fontana-se je uspešno uveljavila tudi krajevna-lokalna-tržnica, ki privabi mnoge bližnje in daljne občane. 

Na Trgu so tudi domiselne lesene klopi, na katerih poseda dnevno veliko obiskovalcev. Delujoča fontana pa pomeni zelo pomirjujoče in parkovno vzdušje. Zato je zelo POZITIVNA in tudi po svoje turistično zanimiva. Vse to nam manjka.


Vrednost projekta: 1000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov