Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Investicije v komunalno infrastrukturo vodi MOM, po prioritetah in zagotovljenih sredstvih v proračunu. Predlagana investicija presega vrednost 20.000 EUR zato se izloči iz glasovanja.


Vodovodno omrežje Gaj - Šober

Rado Dobaj Rado Dobaj  –  08. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Omogočiti dostop do pitne vode vsem občanom, tudi v praksi, ne samo v ustavi. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nadaljevati z izgradnjo omrežja z Urbana na Gaj in naprej do Tojzlovega vrha in v dolino. Zgodilo se bo, da bomo lahko pili najboljšo pitno vodo inne deževnice. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nadaljevati z gradnjo, tam kjer ste nehali. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od zadnjega hidranta naprej proti Gaju. Pitna voda 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pitna voda ali deževnica. To je zdaj vprašanje. 


Vrednost projekta: 10 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov