Gnezdišče za labode na Lentu

Lena Cof Lena Cof  –  09. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Labod je simbol čistosti, miru, zveste ljubezni ... V kraju, kjer se naseli, privablja pozornost prebivalcev in obiskovalcev, ob opazovanju labodov se povezujemo z naravo, se pomirjamo in navdihujemo. Ko jih videvam na tržnici kako hodijo in si delajo gnezda pri hiši, ljudje pa jih napadajo se mi res zasmilijo. Lani in prejšnja leta ko pa so si naredili ob Dravi, pa ni bilo nobene zaščite ali ograde.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam na primerni lokaciji gnezdišče, kjer bi imeli občutek varnosti in da ne bi imeli ljudje dostopa do njih, saj so v našem mestu ljudje, ki so jim v pretekosti razdirali gnezda in kradli jajca. Potrebovali bi tudi ogrado ali pa kaj podobnega, da se jim res noben občan ne bi moral približati.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občina se naj poveže s prostovoljci, ki skrbijo za labodjo družino, študentov, ki so povezani z smermi lesarstvo, oblikovanje in tehnika. Ti bodo izoblikovali gnezdišče, izvedbo pa komu od lokalnih obrtnikov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob reki Dravi pod Koroškim mostom ali pri tržnici, kjer bi bila ograda. Če pa ne tam, pa nekje na samem ob Koblerjevem zalivu ali ob Mariborskem otoku.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Morda bi se labodi hitreje in bolj množično razmnoževali, saj bi imeli občutek varnosti in zvestobe.Vrednost projekta: 3000 €  • Datum objave 21. 06. 2022


    Izvajamo

  • Datum objave 17. 01. 2023


    Izvedeno

    Labod

    V sodelovanju s Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor smo odstranili velike pajesne na območju Piramide in les uporabili za izdelavo ograjic za zaščito labodjih gnezd. Veliki pajesen je invazivna drevesna vrsta, ki se hitro razrašča - v našem primeru med vinogradom na Piramidi.