Ta projekt ni bil izglasovan.

Limbuš - počivališče za kolesarje, pohodnike ter avtobusno postajališče

AndrejŠ AndrejŠ  –  09. 11. 2020  –  Območje 3
169.jpg
169.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V centru Limbuša bi s tem posegom uredili počivališče za kolesarje in pohodnike ob tem pa istočasni uredili in izboljšali avtobusno postjališče

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Skozi KS Limbuš poteka Dravska kolesarska pot, ki pa se izogne centru našega kraja. Ker pa vemo, da bodo kolesarji zagotovo raziskovali tudi lepote Limbuša, vinsko cesto, baročno cerkev sv. Jakoba itd., predlagam, da se v centru Limbuša uredi počivališče za kolesarje. Gre za prostor, ki je med drugim tudi v neposredni bližini avtobusnega postajališča št 4, lekarne in zdravstvenega doma. Počivališče je lahko namenjeno tudi pohodnikom, saj prav na tem mestu skozi Limbuš poteka tudi mednarodna Jakobova romarska pot.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo urediti del zemljišča, ki je sedaj v naravi delno zelenica (recimo tlakovati z betonskimi tlakovci) delno pločnik. Na tem mestu sta trenutno že nameščeni dve klopi, ki bi ju ohranili ali pa pzamenjali z novimi, postavili pa bi še stojalo za kolesa, morda primerno mizo in pitnik z vodo. V neposredni bližini bi lahko postavili tudi informativno tablo z zanimivostmi Limbuša.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Center vasi Limbuš, Lackova cesta.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Jedro vasi bi dobilo sodoben prostor za počitek kolesarjev in pohodnikov, informativno tablo ter urejeno avtobusno postajališče


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov