Stražun - ureditev mestnega gozda

Damjan Tea Damjan Tea  –  09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev mestnega gozda, ki je sedaj poln zelenega obreza in odpadkov, na način prijazen obiskovalcem in naravi

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na določenih mestih v gozdu bi namestili table za prepovedano odlaganje zelenega obreza in smeti. Smeti in zeleni obrez bi očistili. Uredili bi sprehajalne poti in gozd.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelava tabel, čiščenje smeti in zelenega obreza, ureditev sprehajalnih poti

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Stražunu

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

V gozdu bi bilo manj smeti, ki kvarijo izgled gozda in so nevarne za okolje ter živali. Zelen obrez lahko vsebuje invazivne rastlinske vrste, za to ni primeren za odlaganje v gozd, prav tako kvari izgled gozda. Sprehajalne poti v Stražunu sedaj niso urejene, potrebno bi jih bilo primerno označiti in urediti.Vrednost projekta: 5000 €  • Datum objave 26. 01. 2022


    Izvedeno

    V Stražunskem gozdu smo postavili table, ki opozarjajo na prepoved odlaganja zelenega obreza in ostalih odpadkov, ter iz gozda odstranili nakopičeni zeleni obrez. Na mestih, od koder smo odstranili obrez, smo zasadili avtohtone grmovne in drevesne vrste. /Projekt zaključen: 6. 12. 2021. Za Stražunski gozd je v načrtu tudi krajinsko-arhitekturni natečaj, ki bo določil cone in vsebine v posameznih delih.