Prostori za brezplačno učenje otrok programiranja in robotike

MariborJeZakon MariborJeZakon  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
197.jpg
197.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Maribor še vedno "slovi" po težkih socialnih razmerah in brezposelnosti, ekonomija se po propadu industrijskih velikanov po osamosvojitvi le počasi pobira, razvoj je veliko počasnejši kot v zahodni Sloveniji, zaposljivosti Mariborčanov je zaradi njihove poklicne usposobljenosti in tukajšnjega gospodarstva slaba.

Otroci, ki obiskujejo obšolske aktivnosti, v razvoju in razmišljanju napredujejo hitreje kot tisti, ki jih ne. V Mariboru marsikateri starš svojemu otroku ne more privoščiti plačila obšolskih dejavnosti.

Znanja programiranja, robotike in 3D oblikovanja so znanja prihodnosti. Kdor bo to obvladal, ne bo imel težav z zaposlitvijo. Obvladvanje teh znanj je priložnost predvsem za socialno najšibkejše, da si sami omogočijo boljšo prihodnost, le dostop do izobraževanj, obšolskih dejavnosti jim moramo omogočiti!

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da MOM zagotovi brezplačne prostore, ki se bodo lahko razvijali kot "izobraževalno središče novih tehnologij".

Z brezplačno ali neprofitno najemnino takšnih prostorov bi MOM omogočil mariborskim izvajalcem izobraževanj za otroke na področju novih tehnologij, da bi lahko otrokom iz socialno šibkih družin ponujali tečaje po nižji ceni, verjetno celo brezplačno.

Če odpade strošek najemnine, recimo okrog 600€/mesec, bi lahko s tem izobrazili 15 otrok, katerih strašem ne bi bilo potrebno ničesar plačati. Če se k brezplačni ponudbi svojih storitev pridružijo še komunalna podjetja v lasti MOM (elektrika, voda, smeti), to pomeni še dodatnih 8 - 10 otrok, ki lahko naša izobraževanja obiskujejo brezplačno.

Če uspemo vključiti otroke iz najšibkeših družin v naše perspektivno izobraževanje novih tehnologij (programiranja, robotike, 3D oblikovanja), ti otroci ne bi bili več prikrajšani za to, kar imajo otroci iz premožnejših družin - namreč boljše možnosti izobraževanja in s tem avtomatsko svetlejšo prihodnost.

Otroci iz socialno šibkejših družin si bodo tako lahko sami zagotovili "svetlejšo prihodnost", čeprav bi bili sicer zaradi socialnega položaja svojih staršev "zapisani bolj temni usodi".

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

MOM bi morala najti proste prostore in jih urediti, da se lahko uporabljajo kot učilnice za učenje novih tehnologij (imajo mize in stole, dobro razvejano električno infrastrukturo in vključujejo dobro brezžično internetno povezavo, v bližini morajo biti tudi sanitarije/WC).

Za začetek zadostujeta 2 učilnici (velikosti 20 -30 m2), sosednji prostori pa morajo biti prav tako primerni, da se lahko v bližnji prihodnosti uporabijo kot zgoraj opisane učilnice.

Za opremo, plačilo mentorjev, organizacijo in promocijo izobraževanj za otroke (promocija bi seveda izpostavila tudi brezplačne storitve, ki jih zagotavlja MOM) bomo poskrbeli izvajalci tečajev in delavnic programiranja, robotike in 3D tehnologij.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Izobraževanja za otroke se lahko izvajajo kjerkoli, kjer bo MOM našla ustrezne, zgoraj opisane prostore.

Ena izmed možnosti je stavba Tkalka v MČ Center (ob Gosposki ulici), kjer so v kleti 3 primerno veliki prostori, ki pa so v slabem stanju (nadometna elektrika ni povsod pritrjena, na stenah je veliko izvrtanih lukenj, okna so delno nezastekljena itd.). Mize in stole, ki jih trenutno ni v prostorih, bi se verjetno dalo dobiti iz šol (za kar verjetno brez težav poskrbi MOM).

Ker so prostori v kleti, so sicer primerni za delavnice in tečaje (po 2 do 3 ure na dan), niso pa primerni za pisarne izvajalcev izobraževanj (delo po 8 ur na dan), zato bi bilo potrebno ob kletnih prostorih v uporabo vključiti tudi pisarno ali dve v 1. ali 2. nadstropju Tkalke, kjer je prav tako še veliko nezasedenih prostorov.

Projekt pomeni za MOM le stroške za obnovo prostorov Tkalke (ki bodo verjetno morali biti obnovljeni v vsakem primeru, če jih MOM želi oddajati). Večina vrednosti projekta (najemnina, obratovalni stroški) pa za MOM niso strošek, pač pa se le odpoveduje prihodku, ki bi ga iztržila za te prostore. V zameno pa dobi zelo perspektiven, edinstven, družbeno odgovoren projekt na področju izobraževanja in "socialnih zadev".

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Če bi v izobraževanja na področju novih tehnologij uspeli vključiti veliko število mariborskih otrok (iz socialno šibkih družin) in bi ti nadaljevalli izobraževaje na tehničnem ali programerskem področju, bi to čez leta, ko ti otroci odrastejo, pomenilo, da imamo v Mariboru veliko visoko tehnološko odlično usposobljenega kadra.

To bi pritegnilo (visoko) tehnološka podjetja v Maribor, ki bi ob programerjih zaposlovala tudi ostali kader, administratorje, tržnike, proizvodnjo itd. ter se povezovala v lokalno gospodarsko mrežo z lokalnimi dobavitelji, distributerji itd.

Hkrati bi stavba Tkalke, ki je zdaj večinoma prazna, z otroci začela živeti in bi pritegnila nove najmenike. MOM bi lahko poskrbela, da bi tudi ti bili s področja izobraževanj za otroke ali novih tehnologij in bi s tem Tkalko spremenila v Središče za izobraževanje otrok in novih tehnologij.Vrednost projekta: 17000 €  • Datum objave 26. 01. 2022


    Izvajamo

    Projekt se izvaja v letih 2021 in 2022. V letu 2021 smo na Koroški cesti uredili prostore in v decembru začeli izvajati delavnice. V letu 2022 bomo delavnice nadaljevali.

  • Datum objave 21. 06. 2022


    Izvedeno