Obnova male tržnice na Kersnikovi

Josip Rotar Josip Rotar  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
215.jpg
215.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Tržnica je pomemben del javnega življenja v MČ Ivan Cankar. Na objektu tržnice se nahaja trgovina, mesnica, bar, prodajalna kruha, bankomat in del s tržnico za prodajo domače zelenjave in sadja. Problem te tržnice je, da je zelo zanemarjena in kaže vidne znake dotrajanosti. Prav tako je pred objektom pogosto problem s prometno ureditvijo, saj pred trgovino težko varno parkiraš ter zakleneš kolo, saj so vsa mesta zasedena z avtomobili. Zadnji del tržnice je še v slabšem stanju saj je dostavna pot uničena, stena razpada in je pografitirana, žlebovi pa so uničeni.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Prenova tržnice in njena posodobitev. Urediti zunanji izgled tržnice, popraviti dovozno pot za dostavo in jo osvetliti, počistiti grafite, postaviti naslonjala za kolesa, urediti koše za smeti in po možnosti postaviti še kakšno klop ter organizirati zelo kaotičen režim parkiranja. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Popis del je že naštet zgoraj.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mala tržnica na Kersnikovi / Dominkuševi ulici.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšal bi se izgled tržnice in celotnega objekta ob njej, kjer se vsakodnevno obrne veliko ljudi.


Vrednost projekta: 13000 €


  • Datum objave 01. 02. 2022


    Začeli izvajanje projekta

    Izvedba projekta je predvidena v letu 2022.

  • Datum objave 21. 06. 2022


    Začeli izvajanje projekta