Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Mestna občina Maribor je s problematiko stekanja fekalne kanalizacije seznanjen. Najprej je potrebno naročiti izvedbeni načrt in šele nato se gre v izvedbo. Vrednost projekta se ocenjuje na več kot 20.000 eur, zato bo projekt označen kot neizvedljiv.


Kanalizacija v Stražunu

Lena K. Lena K.  –  09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Potrebno bi bilo urediti kanalizacijo v Stražunu, ker se smrad širi daleč na okoli.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Stanovalcem v bližini se bo izboljšala kvaliteta bivanja, mimoidoči bodo imeli čisti zrak. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

O poteku obnove naj odločajo strokovnjaki.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od začetka Tezna do T. Dobrave.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Tezno bi dobilo sodobno kanalizacijo.


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov