Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dokončanje pločnika je v proračunu MOM za leto 2021 in 2022, koši in klopi se postavljajo v v okviru javnih služb, ostale zahteve presegajo 20.000 EUR. Zato se glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 predlog ne uvrsti v glasovanje.


povezava manjkajočega pločnika na Dupleški cesti, kolesarske poti...

DARJA KREITNER DARJA KREITNER  –  09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Že vrsto let nazaj je ostal nedokončan oz. prekinjen pločnik na Dupleški cesti iz smeri Dogoš proti Mariboru od Dupleške c. št. 150 do št. 136, kar povzroča nevarnost za pešce in kolesarje,  tudi luknjasta in neurejena bankina.

Dupleška cesta je zelo prometna, kajti po njej se vije promet iz  in v smeri proti Ptuju in vseh vmesnih krajev in vasi, če bi se dalo; to naj presodijo strokovnjaki, uredit kolesrske poti vsaj po eni strani, vse kolesarske poti se na Pobrežju končajo, tako Ceta XIV divizije in Dupleška C. NIMATA KOLESARSKIH POTI.

Obnovitev vodovnega omrežja, po Dupleški cesti je skoraj pri vsaki hiši že bil problem s počeno vodovodno cevjo, velikokrat je voda zelo blatno rjavkasto obarvana...tako da si za pitje vodo kupujem v trgovini.

Še zadnji predlog za našo mestno četrt Brezej Dogoše in Zrkovci bi predlagala nastavitev več košov ob Dogoški cesti, ki povezuje  krožišče v Dogošah in Tezo, ter po Tezenski ulici, med Brezjem in Teznom. Po teh poteh g. Jesenek nabere kupe in kupe smeti. ki jih ljudje odvržejo ob gozdu in v gozdovih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, kot sem navedla zgoraj. Bistvo predloga pa je bojša varnost za pešce in kolesarje v našem kraju, predvsem pa bivanje v bolj čistem kraju. Verjetno bodo ljudje smeti odlagali v koše ali pa vsaj ob koših in ne bodo ležale po vsem gozdu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Dokončajne pločnika

Enostranska širitev pločnika za kolesarje

Nov vod vodovodnih cevi po Dupleški cesti

Postavitev večjih košov po predlaganih poteh

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mestna četrt Brezje Dogoše in Zrkovci

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Večja varnost za pešce in kolesarje, manj onesnaženo okolje in boljša pitna voda. Lepše, prijetnejše življenje v naši mestni četrti in našem lepem Mariboru.

 


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov