Ureditev sprehajalne poti okrog Pekrske gorce

BoštjanT BoštjanT  –  18. 10. 2020  –  Območje 4
25.JPG
25.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pekrska gorca je na jugo zahodnem delu mesta ena najbolj priljubljenih sprehajalnih poti. V letu 2020 se je še posebej v času raznih karanten pokazala kot zelo priljubljena sprehajalna pot za Mariborčane iz različnih koncev - zahodni del MČ Nova vas, vsa nova naselja na območju Studenc, Pekre, Radvanje,... Veliko število prebivalcev se odloča za dnevne sprehode na Pekrsko gorco in predvsem okorog Pekrske gorce. Žal na tej poti ni mestne razsvetljave, kar pomeni, da je v jesensekm času (konkretno sredina oktobra) od 18.30h dalje neuporabna - priložena fotografija. Postane zelo temno, in zelo neprijazno! 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog je, da se celotna sprehajalna pot okrog Pekrske gorce uredi z mestno razsvetljavo, klopmi, koši za smeti, ki bi bile opremljene z wi-fijem in usb vtičnicami. Moderno in urejeno okoljem, kjer bi se na ta način lahko zadrževali praktično 24h!

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo urediti mestno razsvetljavo in pripadajočo infrastrukturo - klopi, wi-fi, v klopeh usb vhode za napajanje,...

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Minimalno na obstoječi sprehajalni poti okrog Pekrske gorce. Verjamem pa, da bi lahko v nadaljevanju ob Pekrskem potoku raszvetljavo podaljšali do Nove vasi, prav tako mogoče na cesti, ki gre mimo Radvanjskega nogometnega igrišča, ali "čez grič" uredili še novo sprehajalno pot, da bi povezali celotno zadevo še bolj prijazno povezali z Radvanjem in Pekrami!

Predlagatelj s svojim e-dopisom z dne 24. 11. 2020 ni dopolnil svojega predloga, k čemur ga je predhodno pozvala komisija, pač pa je komisiji sporočil, da nanjo prenaša svojo pristojnost vsebinsko prilagoditi projekt znesku 20.000 EUR. Spričo tega je komisija spremenila oz. reducirala predlog na odsek sprehajalne poti na vzhodni strani Pekrske gorce, za izdelavo projektne dokumentacije za javno razsvetljavo ob sprehajalni poti (če takšna dokumentacija še ni bila izdelana) in za toliko ureditve javne razsvetljave ob odseku poti, kolikor dopušča maksimalni limit 20.000 EUR.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

KVALITETA ŽIVLJENJA za veliko število ljudi iz Nove vasi, Studenc, Radvanja, Pekre!!!Vrednost projekta: 20000 €

Predlagatelj s svojim e-dopisom z dne 24. 11. 2020 ni dopolnil svojega predloga, k čemur ga je predhodno pozvala komisija, pač pa je komisiji sporočil, da nanjo prenaša svojo pristojnost vsebinsko prilagoditi projekt znesku 20.000 EUR. Spričo tega je komisija spremenila oz. reducirala predlog na odsek sprehajalne poti na vzhodni strani Pekrske gorce, za izdelavo projektne dokumentacije za javno razsvetljavo ob sprehajalni poti (če takšna dokumentacija še ni bila izdelana) in za toliko ureditve javne razsvetljave ob odseku poti, kolikor dopušča maksimalni limit 20.000 EUR.  • Datum objave 28. 01. 2022


    Začeli izvajanje projekta

    Projekt bo izveden v letu 2022.

  • Datum objave 21. 06. 2022


    Začeli izvajanje projekta