Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

MOM se ukvarja z javno razsvetljavo, ki je namenjena varnosti v cestnem prometu, zato ga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


nočna podoba mesta

vladimir drozg vladimir drozg  –  10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

oblikovanje nočne podobe mesta je enako pomembno, kot je oblikovanja dnevne podobe. Podoba Maribora ponoči bi lahko bila boljša, takšna kot je, večinoma ne prispeva k identiteti posameznih predelov, niti k posebnemu vzdušju in kakovostnim ambientom.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

ureditev svetlobnih instalacij (barvnih, dinamičnih) na krožiščih na potezi Ulica Pariške komune - Na Poljanah - Erjavčeva cesta. s tem bo del mesta na desnem bregu Drave bolj urejen, dobil bo bolj urbano podobo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projektna pisarna razpiše vabljeni natečaj za zasnovo svetlobnih instalacij, pooblaščena organizacija pa izbrano rešitev izvede.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

v krožiščih na potezi Ulica Pariške komune - Na Poljanah - Erjavčeva cesta

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

izboljšale bi se ambientalne kvalitete tega dela mesta, 


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov