Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zaradi lastništva (zemljišče ni v lasti MOM) in zaradi ocenjene vrednosti projekta nad zgornjim dopustnim limitom 20.000 EUR predloga glede na postavljene kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje občanov.


Obnova kopališča TAM v Mestni četrti Tezno

Barbara Zupančič Barbara Zupančič  –  20. 10. 2020  –  Območje 4
26.jpg
26.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zakaj sem se odločila za ta projektni predlog? Zato, ker kopališče TAM  je del Mariborske dediščine. Kopališče TAM so zgradili delavci bivše tovarne avtomobilov - TAM. Kopališče so zgradili za Mariborčane, kjer so se lahko družili s svojo družino, prijatelji in znanci ob  bazenih včasih so na kopališču tudi organizirali razne  koncerte. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kot občanka Maribora in Krajanka mestne četrti Tezno predlagam, da se bivše kopališče TAM obnovi, da se bazeni obnovijo in sama okolica, da bi lahko spet se Mariborčani  družili s svojo družino, prijatelji in znanci. Verjamem pa tudi, da bi bil ta projekt odličen tudi za prihodnost turizma v Mariboru, kar bi posledično prinašalo več dobička v mestno blagajno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt se naj bi izpeljal tako, da bi  se moralo kopališče celotno obnoviti,  ker je celotno kopališče zaraščeno, celotno okolje bi  se mora sanirati tudi bazeni bi  se morali sanirati, ker že dolga leta se bazeni niso uporabljali. Morali bi tudi obnoviti   tobogane na bazenih, obnoviti bi se morala tudi vrata pri vstopu v kopališče,  postaviti  nove  ležalnike  in novi smetnjaki za smeti, da se ohranja narava.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvajal v Mestni četrti Tezno v bivšem kopališču TAM.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi se spremenilo oziroma izboljšala sama prihodnost mestne četrti Tezno in Mestne občine Maribor. Po obnovi kopališča bi se začelo zbirati vedno več obiskovalcev od prebivalcev Maribora in drugih občin bi začeli prihajati na Tezno tudi veliko turistov iz sosednje Avstrije, Nemčije in drugih držav bi prihajali k nam v mestno četrt Tezno, kar posledično bi se povečal sam dobiček v mestno blagajno.


Vrednost projekta: 15 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov