Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ni dokazljivo pojasnjeno, koliko problem zadeva prebivalce centra. Tako obsežnega problema ni mogoče rešiti za 20.000 eur, Trg svobode pa verjetno tudi ni prostor, kjer bi za celo središče pretovarjali blago. Dostava do poslovni subjektov mora biti možna, saj v nasprotnem primeru bo staro jedro izumrlo. Že sedaj je dostava omejena do 10.00, po 10.00 pa samo z električnimi vozili, razen za izjeme, za katere velja tri letno prehodno obdobje, da spremenijo vozni park (Snaga; Nigrad, varnostne službe...) Pobuda zaenkrat ni izvedljiva.


Zapora centra za dostavna vozila

Aljoša Peternel Aljoša Peternel  –  10. 11. 2020  –  Območje 2
283.jpg
283.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kljub obstoječim omejitvam za vstop vozil v mestno jedro, se ves dan in vsakodnevno, pešci prebijamo skozi peš cono med dostavnimi vozili.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo popolno zaporo mestnega jedra za dostavo (pošta, lokali, trgovine ...) IN ureditev brezplačne uporabe električnih dostavnih vozil.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup dostavnih vozil in vzpostavitev lokacije za pretovarjanje (Trg svobode).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Staro mestno jedro.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zmanjšanje onesnaženja, povečanje prometne varnosti, izboljšanje kakovosti bivanja.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov