Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Potreben projekt, vprašljiva rešitev. Na predlagani način težko izvedljivo zaradi velike višinske razlike, kot ideja pa je zanimivo. Izvedba zagotovo presega 20.000 EUR in izvedba samo dela nalog je neprimerna, saj s tem ne rešimo problema. Komisija predlaga, da MOM kljub zavrnitvi v okviru PP resno premisli o možnih rešitvah skozi druge programe financiranja, saj predlog nagovarja načrte o ureditvi širšega območja parka.


Prehod med Piramido in Mestnim parkom

Saso Drobnak Saso Drobnak  –  10. 11. 2020  –  Območje 2
297.jpg
297.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dve sosednji območji sprehodov, otroške igre in rekreacije, stojita vsaksebi, brez obiskovalcem prijazne povezave. Če želite iz Mestnega parka na Piramido, morate prečkati cesto že v višini Tomšičevega drevoreda in svoj pohod nadaljevati po ozkem, pogosto zaparkiranem pločniku, ki tik pred odcepom za Piramido celo povsem izgine. Bolje, da iz Piramide proti velikemu ribniku sploh ne poskusite. V tej smeri boste nadaljevali po  nepregledni cesti brez pločnika, jo prečkali brez prehoda za pešce in se nato spustili po travnatem bregu do prve urejene poti v parku. Takšna (ne)ureditev ni samo nevarna in neprijazna za uporabnike. Je tudi v nasprotju z idejo zelenih javnih površin, ki morajo biti varne in povezane.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam rešitev za varno in prijazno peš - povezavo med Piramido in Mestnim parkom. Bistvo predloga je dvig kakovosti našega življenja in okolja s povezavo doslej ločenih rekreacijskih območij, ob tem pa tudi izboljšanje prometne varnosti pri prehajanju med njima.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prehod bi se v zgornjem delu začel kot utrjeni plato neposredno nad cestno brežino, na zavoju dovozne ceste Pod Piramido. Po bregu med vstopnim platojem in spodaj ležečo Ribniško ulico, bi se izvedlo široko stopnišče, s stranskim pasom za prehod otroških vozičkov in oseb z oviranostmi (po parc. št. 429/6, k.o. 638 - Krčevina ali sosednji). Prehod bi se nadaljeval s široko, svetlobno označeno grbino s prehodom za pešce na Ribniški ulici. Po prečkanju ceste bi se prehod s klančino in/ali stopniščem, na najbolj smiselni točki spustil do najbližje utrjene poti v Mestnem parku.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na osi med Piramido in Mestnim parkom, ki je vrisana na priloženi skici. Stopnišče nad Ribniško ulico bi potekalo po parc. št. 429/6, k.o. 638 - Krčevina ali sosednji. Ključni parceli sta v lasti Sklada kmetisjkih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kar pomeni, da je v skladu z ZSPDSLS-1 mogoč neodplačen prenos na MOM v javnem interesu in to ne bi smel biti razlog za zavrnitev predloga.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z izvedbo projekta bi Piramido in Mestni park kot dve historično pomembni in nadvse priljubljeni naravni vrednoti našega mesta, učinkovito povezali v smiselno celoto ter s tem znatno izboljšali kvaliteto in varnost gibanja občanov na prostem.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov