Ta projekt ni bil izglasovan.

Dodatna oprema v Magdalenskem parku

Matic Primc Matic Primc  –  07. 10. 2020  –  Območje 4
3.jpeg
3.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Po delni prenovi magdalenskega parka je zaznati večjo obiskanost parka. Primerno bi bilo parku dati tudi druge vsebine, ki bi obiskovalcem omogočaje bolj kvalitetno druženje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se v južnem delu parka v severozahodnem kotu le tega postavi parkovno šahovsko mizico v primerni oblikovni izvedbi, da se sklada z ostalim urbanim pohištvom v parku, hkrati pa se pri razširjenem delu poti v istem kotu parka postavi dve dodatni klopci tako, da so postavljeni blizu že obstoječim, da bo stanje podobno prejšnji postavitvi klopi. V stari ureditvi parka so se na tej lokaciji redno zbirali starejši občani in se družili ter igrali pikado, kar jim je sedaj oteženo, saj nimajo niti dovolj sedišč in so občasno stisnjeni kot sardine na eni klopi. Trenutno v južnem delu parka kljub večjemu številu klopi kot prej ni primernega prostora za skupinsko druženje v parku saj so obstoječe klopu precej razmaknjene med sabo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?


Vrednost projekta: 4000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov