Zelena terasa ob Studenški brvi na desnem bregu Drave

NP NP  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
316.jpg
316.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kvalitetne zelene površine v mestu so zelo pomembne za rekreacijo, druženje, zdravje in nenazadnje za ohranjanje narave in naravnih danosti v mestu.  "Zelena terasa" v neposredni bližini studenške brvi na desnem bregu Drave je že dolga leta zanemarjena, mimoidoči je zaradi zaraščenosti nemalokrat sploh ne opazijo. Območje je postalo odlagališče odpadkov, zbirališče za popivanje in rastišče invazivnih vrst, od japonskega dresnika do akacije in drugih. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

S predlogov ureditve zanemarjenega prostora bi sprehajalci in kolesarji pridobili na dravski poti kotiček za počitek in sprostitev, ki je nekoliko umaknjena od glavne poti.

Konkretni predlogi: - estetska ureditev zaraščenega območja (odstranitev invazivnih vrst, suhih dreves, po potrebi zasaditev novih) - ureditev dostpa do omočja - postavitev klopi in piknik miz, košev - postavitev stojal za kolesa - postavitev pitnika, otroških igral, kakšne skulpture ali informativne table

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na zeleni ploščadi bi uredili prostor za počitek. V prvi fazi bi bila potrebna ureditev območja z odstranitvijo invazivnih rastlin in po potrebi zasaditvijo novih vrst. Tu bi bilo nujno sodelovanje s krajinskim arhitektom in arboristom.  Na urejeno območje bi postavili klopi in piknik mize, koše in stojala za kolesa. Če je možnost povezave z vodovodom bi bil dobrodošel tudi pitnik. Urediti bi bilo potrebno tudi pot, ki vodi na samo območje iz obeh strani. Če ostane še kaj denarja bi bila dobrodošla tudi kakšna gugalnica ali drugo otroško igralo oziroma kakšna umetniška skulptura, ki bi osmislila prostor.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zelena terasa je ob glavni dravske poti nekoliko dvignjeno ravno območje in se nahaja v neposredni bližini Studenške brvi na desni strani Drave. Ploščad zamejujeta dva zapuščena objekta.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z ureditvijo bi pridobili nov uporaben zelen prostor, ki bi nudil možnosti za sprostitev sprehajalcem in kolesarjem in obenem izboljšal vizualno podobo območja.Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 01. 02. 2022


    Izvedeno

    316- 1 zelena terasa ob Studenški brvi_.jpg

    Projekt je bil izveden v letu 2021. Odstranjene so bile invazivne rastline, zgrajene stopnice in postavljena urbana oprema (klopi in koši za odpadke).

  • Datum objave 21. 06. 2022


    Izvedeno