Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt je enostaven in spodbuja oblikovanje skupnosti prek športa za vse generacije. Vendar je predlagana lokacija v lastništvu Republike Slovenije. Pri iskanju drugega zemljišča in izvedbi projekta predlagamo dogovor z domom Danice Vogrinec. Predlog zaradi lastništva ne dajemo na glasovanje.


Balinišče za vse generacije pri Domu Danice Vogrinec na Pobrežju

Rene Puhar Rene Puhar  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
326.jpg
326.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Balinišče na Pobrežju - pri Domu Danice Vogrinec bi omogočalo rekreacijo tako varovancem doma, kakor tudi ostalim prebivalcem in generacijam. Na balinišču bi se družili varovanci doma med seboj in varovanci doma z obiskovalci doma, kakor tudi s prebivalci iz bližnje okolice. Na ta način bi  prihajalo do novih zanimivih in raznovrstnih kontaktov, druženj, izmenjav, tekmovanj, turnirjev, zabav ... Rodilo bi nova poznanstva in izkušnje. To bi pomenilo novo rekreativno površino in s tem bi oživili celotno mikrolokacijo, ki je že zdaj zelo gosto poseljena (ob tem pa se v neposredno bližini gradi novo blokovsko naselje). Ker je balinanje lažje športna aktivnost je primerna za ljudi vseh generacij. Balinanje zahteva koncentracijo in natančnost zato bi blagodejno vplivalo na psihofizično kondicijo vseh balinarjev. Na balinišču bi lahko organizirali posamezne lige ali turnirje z določenimi pravili (kot npr. turnir mešanih dvojic, turnir mešanih generacij, otroški turnirji ali npr. mešani turnir, kjer bi ekipo sestavljala 2 varovanca doma in 2, ki nista varovanca doma ipd.). Takšni zabavni turnirji bi bili zanimivi tudi za širšo skupnost in različne radovedneže in ne samo za balinarje same (kot npr. šahovnica v središču Sarajeva).

Z baliniščem bi se (še) izboljšal renome in podoba Doma Danice Vogrinec v širši skupnosti-javnosti, v širsem smislu bi se s tovrstno aktvnostjo razbijali tudi predsedki do starejših-starizem in drugi predsodki...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam investicijo v ureditev dveh balinišč, dveh (analognih) semaforjev in prostora za hranjenje potrebnih rekrivizitov, manjše garderobe in pitne vode v neposredni bližini Doma Danice Vogrinec. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- izbrati lokacijo

- narediti natančen načrt investicije in izbrati izvajalca 

- narediti pravilnik uporabe javne površine in določiti skrbnika

- promovirati športno-rekreatnivno površino

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Balinišče bi se zgradilo v neposredni bližini Doma Danice Vogrinec, sicer pa poleg varovancev Doma aktiviralo celotno ožjo in tudi širšo skupnost. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

- zdravje varovancev Doma Danice Vogrinec (in drugih balinarjev)

- rodila bi se nova druženja in prijateljstva (varovanci doma med seboj in tudi z širšo skupnostjo)

- izboljšana podoba Doma Danice Vogrinec in domov za ostarele nasploh v širši skupnosti oz. javosti

- zaradi ranovrstnih druženj bi se razblinili kakšni generacijski ali drugi stereotipi

- pripevek k spoznavanju nečesa novega, dostopnega, zanimivega, zabavnega in zdravega

- nove strasti in izkušnje za vse generacije. 


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov