Ta projekt ni bil izglasovan.

Razstavišče na prostem

Bojan Golčar Bojan Golčar  –  26. 10. 2020  –  Območje 2
66.jpg
66.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Maribor se razvija in prenavlja. Ima željo in ambicijo privabiti večje število turistov in jim ponuditi bogato ponudbo. Kulturne dobrine so za današnjega turista pomembne in visoko na njegovem seznamu želja.

V Mariboru deluje vrsta razstavnih prostorov znotraj galerijskih prostorov, ki bi jih veljalo dopolniti z razstavnim prostorom na prostem, ki bi predstavil domače in tudi druge likovne in fotografske ustarjalce na ulici, trgih idr. S tem bi dodatno obogatili ponudbo, predvsem pa dali javnim prostorom vsebino.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se nabavi 15 prenosnih razstavnih panojev primernih za uporabo na prostem (stabilni, robustni in primerno veliki panoji) na katere se lahko montirajo forex ali dibond plošče s potiskanimi motivi in predstavitvami. Panoji se opremijo z grbom Mestne občine Maribor.

Velikost vidna površina grafike 185 x 125 cm, spodaj je prostor za napis 191,5 x 19,2 cm.

V sodelovanju s kulturnimi inštitucijami  bi se oblikoval program razstav. Za obdobje 2021 in 2022 se s sredstvi PP zagotovi infrastruktura (stojala) in razstavni program (tisk panojev). V nadaljevanju pa se sredstva zagotavlja skozi sofinanciranje programov kulturnih inštitucij. Panoje se lahko seli po vsem mestu in se razstave približa prebivalcem v njihovih mestnih četrteh in krajevnih skupnostih.   

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Mestna občina Maribor da izdelati 20 razstavnih panojev oz. jih kupi pri ponudbniku. Kulturne inštitucije pripravijo razstavni program za 2021 in 2022 Nigrad poskrbi za postavitev panojev in montažo panojev Panoji se tiskajo pri izbranem ponudniku/tiskarju na forex ali dibond plošče (kulturne inštitucije poskbrijo za ustrezne datoteke za tisk) Tisk forex plošče debeline 5 mm (185 x 125 cm) je 90 €  Cena razstave je 1.350 € (15 panojev) Izvede se 10 razstav v 2021/2022 Nigrad po zaključku razstave pospravi panoje, plošče prevzamejo kulturne inštitucije in jih v dogovoru z avtorji skranijo, prodajo ali uničijo.

Za posamezno razstavo ali dodatne razstave se lahko sredstva dopolnijo s pomočjo sponzorjev, pokroviteljev.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dodatno bi obogatili kulturno ponudbo v mestu, omogočili dostop do ustvarjalnosti tudi tistim, ki v kulturne inštitucije ne zahajajo, povabile občane in turiste v nadaljnje raziskovanje kultuerne ponudbe z obiskom inštitucij. V preveč prazne (obnovljene) trge in ulice vnesti nove vsebine in privabiti prebivalce, da aktivno uporabljajo javni prostor.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ustvarjalci bodo imeli dodatno možnost predstaviti svoje delo. Še posebej v času zdravstvene krize, ko se zapirajo inštitucije, so razstave na prostem odlična možnost za stik z občinstvom.  Mesto dobi dodatno vsebino in postane še bolj živahno in privlačno za obiskovalce in občane.


Vrednost projekta: 20000 €

Vrednost postavitve panojev presega vrednosti, ki jih je predlagatelj navedel v besedilu, saj ni upošteval cene kovinskih stojal, zato se predlaga, da se v primeru realizacije postavi število v panojev v obsegu vrednosti 20.000€.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov