Table za prepovedano kolesarjenje na mariborskih gričih

Mojca Mojca  –  28. 10. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Opažam, da na Kalvariji, Mestnem vrhu in predvsem Piramidi nihče ne upošteva tabel o prepovedi kolesarjenja. Zgodilo se mi je, da sem ljudem pokazala tablo in so mi povedali, da tabla ne prepoveduje kolesarjenja, ampak ga celo dovoljuje. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam večje table, ki bi bile bolj vidne, bolj pogoste na vseh treh lokacijah, predvsem Piramidi, kjer je včasih videti kot da smo v Bike parku.  Hkrati predlagam, da bi postavili ovire, ki bi onemogočile da bi kolesarji sploh lahko šli mimo njih ali pot mimo njih nadaljevali.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelati nove table in ovire. Le te postaviti na vidna mesta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Piramida, Kalvarija, Mestni vrh.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Poti v naravi ne bi bile več tako uničene, hkrati pa bi se s tem zavarovalo tako pešce, predvsem starše z malimi otroki kot tudi sprehajalce s psi in tudi rekreativne udeležence teh gribčkov.


Vrednost projekta: 2000 €


  • Datum objave 01. 02. 2022


    Začeli izvajanje projekta

    Projekt je predviden za izvedbo v letu 2022.

  • Datum objave 21. 06. 2022


    Začeli izvajanje projekta