Čiščenje grafitov s Tržnice Tabor in osvežitev

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  23. 05. 2022  –  Območje 4
Grozljiva podoba Tržnice Tabor in predlog osvežitve
Grozljiva podoba Tržnice Tabor in predlog osvežitve

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Tržnica Tabor vztrajno propada že vsaj zadnjih 15 let. Okoliš, s podhodom vred, je grozljivo grafitiran, vandaliziran in nevaren zaradi razpadajočih stopnic. Znano nam je, da bo tržnica v nedoločeni prihodnosti končno doživela že zdavnaj zasluženo prenovo. Dvomimo, da se bo zgodila v naslednjih 2 letih, zato predlagamo VSAJ čiščenje grafitov s površin, ki pripadajo prodajnem delu tržnice in vizualno osvežitev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Čiščenje grafitov s površin prodajnega dela tržnice. Premaz dela očiščenih površin z antigrafitnim premazom. Del očiščenih površin prepustiti za poslikave, npr. v ustvarjalnem sodelovanju z otroki in pedagoškim osebjem bližnjega vrtca Otona Župančiča, pod mentorstvom izbranih izvajalcev - umetnikov stenskih poslikav, ki izkazujejo reference dela z otroki in stenskimi poslikavami. Predlog vključuje zgolj površine prodajnega dela tržnice, zato ga vrednotimo na 4.000 EUR. Za čiščenje celotne površine podhoda in vizualno osvežitev s kvalitetnimi grafiti / poslikavami bi bilo potrebno zagotoviti, glede na kvadraturo, vsaj 10.000 EUR.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Čiščenje grafitov. Premaz za podlogo. Delni premaz z antigrafitnim slojem. Izbira ustreznega izvajalca za poslikave in vključitev otrok iz bližnjega vrtca. Določitev časovnice izvedbe.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Tržnica Tabor.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vsaj prodajni del tržnice bi dobil osveženo ustvarjalno podobo, v čakanju na obnovo in prenovo celotne površine tržnice.Vrednost projekta: 4000 €

Predlog je izvedljiv.  • Datum objave 28. 08. 2023


    Izvedeno

    V aprilu 2023 je MO Maribor v sodelovanju z Javnim holdingom Maribor v obliki t. i. skupnostne akcije in v okviru čistilne akcije Moji odpadki - moja skrb 2023 očistila in uredila podhod Tržnice Tabor, deloma so bili odstranjeni tudi grafiti.