Poslikave pri OŠ Toneta Čufarja

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  23. 05. 2022  –  Območje 5
Pločnik pri OŠ Toneta Čufarja, simulacija poslikav
Pločnik pri OŠ Toneta Čufarja, simulacija poslikav

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Živahne, ustvarjalne slikovne intervencije v bližnjem okolišu OŠ, na pločniku ob šoli in urbanih elementih bi popestrile, oživile in obarvale podobo soseske.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

S posvetom in dogovorom z vodstvom OŠ bi se na pločnik ob šoli ustvarila ustvarjalna talna poslikava / vizualna intervencija, z vključitvijo in obarvanjem urbanih elementov. Zaradi bližine ceste in parkirišč površina ni primerna za talni igralni poligon za otroke. Predlog vrednotimo na 3.000 EUR, izbrani izvajalec naj zagotovi primerne in obstojne barve za površine, ki se bodo poslikale.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Dogovor z vodstvom šole, izbira ustreznega izvajalca, ki zagotovi skice in obstojnost barv. Izvedba talne poslikave in sorodnih slikovnih intervencij.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Neposredna bližina OŠ Toneta Čufarja, pločnik ob šoli, urbani elementi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Soseska bi zaživela v novih barvah, pot v šolo bi bila bolj zanimiva in prijetna.Vrednost projekta: 3500 €

Predlog je izvedljiv, vendar z minimalnimi prilagoditvami, ki se nanašajo na določitev barve.Nima definiranih mejnikov