Gibalno igralni poligon pred OŠ Draga Kobala

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  24. 05. 2022  –  Območje 5
Fotosimulacija za gibalno igralni poligon pred OŠ Draga Kobala
Fotosimulacija za gibalno igralni poligon pred OŠ Draga Kobala

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ustvarjalni barvni talni poligoni za spodbujanje motoričnih in gibalnih spretnosti otrok in mladostnikov so vizualno zanimivi in zelo radi uporabljani s strani mladih uporabnikov. Olepšajo okolja ne samo vrtcev, šol in igrišč, ampak tudi celotne soseske. Predlagamo vizualno barvno popestritev tudi v okolišu OŠ Draga Kobala.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Živahne poslikave parkirišč in drugih površin na območju OŠ Draga Kobala ter barvni gibalno igralni poligoni na peš poteh za šolarje v vrednosti 3.000 EUR. Izbrani izvajalec naj uporabi čim bolj obstojne barve, primerne za določene površine (npr. asfalt).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbira ustreznega izvajalca s pregledom ponudb in skic, z obveznim upoštevanjem mnenj vodstva šole in njihovih predlogov. Izvedba poslikav.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Javne površine pred in v bližnji okolici OŠ Draga Kobala.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Poslikave pred OŠ Draga Kobala z igralnim poligonom na tleh vred bi razbile vizualno enoličnost okolja šole in izboljšale estetsko podobo soseske.Vrednost projekta: 3500 €

Predlog je izvedljiv, vendar z minimalnimi prilagoditvami, ki se nanašajo na določitev barve.Nima definiranih mejnikov