Ta projekt ni bil izglasovan.

Delavnice: grafiti = vandalizem ali umetnost?

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  24. 05. 2022  –  Območje 2
Vandalizem ali umetnost?
Vandalizem ali umetnost?

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Grafiti v svojem bistvu niso objestni in destruktivni, so način (umetniškega? Ugotovimo skupaj.) izražanja za tiste, ki nimajo dostopa do drugih medijev. Vandalizem (objestno uničevanje) pa je družbeni pojav, ki ga moramo preprečevati, predvsem pa kot skupnost obsoditi in komunicirati njegovo družbeno nesprejemljivost. Določeni grafiti s svojo vizualno močjo postanejo del urbane silhuete mesta in se vtisnejo v miselnost prebivalcev mesta, pa četudi so ustvarjeni na "nedovoljenih" površinah. Ulični prostor predstavlja javni medij, preko katerega z grafiti lahko vsak posameznik sporoči svoje ideje in mnenja širšemu občinstvu, na nas (prebivalcih mesta) pa je, da določimo skupni konsenz o kvaliteti, smiselnosti, estetiki in vizualnem učinku zapisov in poslikav na javnih površinah.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo cikel 10-15 teoretičnih, vendar za poslušalce zanimivo zastavljenih interaktivnih predavanj in praktičnih delavnic na temo vandalizma, oziroma umetnosti grafitov in stenskih poslikav, v vrednosti 10.000 EUR. Za pripravo podrobnejšega koncepta sugeriramo sodelovanje z različnimi strokovnimi predavatelji in mentorji, strokovnjaki, zavodi in društvi. Za konzultacije priporočamo kontaktirati vsaj ljubljanski Javni zavod Mladi zmaji in Zavod Bob, ki imata večletne izkušnje s terenskim mladinskim delom in mladinskim uličnim delom v okviru Mreže Mlada ulica.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1) Koncipirati natančen program delavnic z lokalnimi akterji, ki delujejo na področju (vsaj MKC Maribor in KC Pekarna, GT22, UGM), 2) Detektirati lokalne predavatelje in mentorje za teoretičen in praktičen (delavniški) del, povabiti strokovnjake in / ali umetnike iz drugih mest ali celo tujine, 3) Izvedba delavniškega cikla na različnih relevantnih mestnih lokacijah.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Možnosti: - osnovne in srednje šole, - lokacije urbane kulture: KC Pekarna, GT22 in drugje - mestni podhodi - uradne mestne stene za grafitiranje in drugje

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ustrezno ozaveščanje (večinoma mladih) meščank in meščanov o primerni rabi in ustreznem varovanju javnega prostora, o tem, kakšno škodo povzroča vandalizem, kako lahko prispevamo k njegovemu zmanjšanju ter zmanjšanju stroškov zaradi sanacije. Izboljšanje vizualne podobe sosesk, kjer se bo izvajal praktični del cikla.Vrednost projekta: 10000 €

Je izvedljiv in je logično nadaljevanje strategije za kulturo.