Knjigobežnice

Magnolija Magnolija  –  25. 05. 2022  –  Območje 2
Knjigobežnica
Knjigobežnica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zato, da se spodbuja kultura branja tudi izven knjižnic, hkrati pa lahko turisti pustijo svoje knjige v knjigobežnicah in tako dvignemo multikulturnost in raven svetovljanstva, ki se lahko doseže tudi preko branja v mestu. Kaj pa so knjigobežnice? To so hiške najrazličnejših oblik, na najrazličnejših lokacijah, v katerih lahko pustite knjigo. Nekdo drug pa lahko potem to knjigo brezplačno vzame, jo odnese domov in uživa v njeni družbi. Ta lahko prinese drugo knjigo ali pa čez čas vrne vzeto. Knjigo lahko odda ali vzame vsakdo. Veljalo naj bi načelo ‘oddaj eno, vzemi eno’, a nekih strogo določenih pravil ni. Če nekdo vzame knjigo, pa nima nobene, ki bi jo oddal, ga ne bo nihče grdo gledal. Knjigobežnice uporabljajo namreč dobri ljudje, ki jim je skupna ljubezen do knjig in si prizadevajo, da knjige ne bi romale na smetišča ali v peči. K pobudi pa vse pogosteje pristopajo tudi razne založbe, ki s svojimi knjigami polnijo hiške. Torej knjigobežnice niso le za stare, odpisane in odvečne knjige, ampak je zaželeno, da se v njih znajdejo tudi takšne knjige, ki so nam všeč in bi si želeli, da jih preberejo tudi drugi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev hišk za knjige z logotom mestne občine Maribor.... Popestritev mestnega okolja z izvirno idejo...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev hišk za knjige...

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V centru mesta ali v vsaki četrti po ena ali dve knjigobežnici...

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bralna kultura.Vrednost projekta: 3000 €

Postavitev urbane opremeNima definiranih mejnikov