Zasaditev dodatnih dreves v Melju

Gregor Bombek Gregor Bombek  –  26. 05. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prva stvar, ki jo obiskovalec Maribora vidi, ko zavije proti mestu iz hitre ceste v Melju, je veliko propadlih stavb in podjetij. Tudi emisije vozil so na tem predelu zelo visoke. S posaditvijo dreves bi lahko zmanjšali nivo onesnaženosti zraka, hkrati pa turistom oz. obiskovalcem pripravili dober vtis na mesto Maribor.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam posaditev dreves in ureditev poti od izvoza hitre ceste do železniškega mostu, oz. morda celo od Meljske galerije do železniškega mostu, kar bi predstavljalo nekaksno smiselno povezavo med Mariborom in Malečnikom. Drevesa bodo zmanjšala emisije v zraku, zmanjšala temperaturo okolice in polepšala izgled "vhoda" v Maribor. Dober primer tega predloga so naprimer ceste v Barceloni, kjer je okoljski inženiring na zelo visokem nivoju.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna bi bil posaditev dreves in ureditev peš in kolesarskih poti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od Meljske galerije do železniškega mostu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Drevesa bi pripomogla k zmanjsanju emisij na tem prometno zelo obremenjenem odseku, zmanjšala temparaturo okolice s svojo sencoin polepsala izgled okolice. Pridobili bi lep prehod na "podeželje" v Malečnik.Vrednost projekta: 10000 €

Predlagamo spremembo naslova v: zasaditev dodatnih dreves v Melju  • Datum objave 28. 08. 2023


    Izvajamo

    Zasajenih je bilo 20 dreves na območju od železniškega mostu ob Dravi do dvoetažnega mostu. Zasaditve nadaljujemo v letu 2024.