Ta projekt ni bil izglasovan.

STOP vandalizmu umetnosti (Židovski trg)

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  27. 05. 2022  –  Območje 2
STOP vandalizmu umetnosti
STOP vandalizmu umetnosti

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

"Če je o umetniških okusih možno (in mnogokrat dobrodošlo) razpravljati, se s pojavom nasilja in načrtnega uničevanja umetniških del vsakršna debata zatre že v kali. Zato se bomo še naprej borili proti vsem oblikam utiševanja kulturnega dialoga ter zagovarjali svobodo umetniškega izražanja.", so 9. 6. 2021 zapisale kulturne organizacije in institucije, ki delujejo v okolici Židovskega trga, od letos združene pod imenom Kulturna četrt Židovska. https://mkc.si/aktualno/2021/6/9/izjava-uporabnikov-zidovskega-trga-ob-unicenju-fotografskih-razstav Glavni vzrok mestnega vandalizma je pomanjkanje občutkov pripadnosti in poistovetenja s skupnostnimi vrednotami, podkrepljena z določeno stopnjo izključenosti in odsotnosti ponotranjene povezanosti z lastnim mestom, z moralnostjo in globljo kulturo. Če družba (mesto) tovrstnih dejanj ne obsoja, z njimi po tihem soglaša ("mi smo tudi bili takšni", "nekaj pač morajo ušpičiti") in postavlja moralno vodilo, tihi konsenz o tem, kaj je dobro in slabo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V luči kontinuirah dejanj mestnega vandalizma bi bilo dolgoročno smiselno pripraviti mestno strategijo s konkretnimi ukrepi zatiranja vandalizma in akcijami ozaveščanja, vendar tokrat, znotraj participativnega proračuna, predlagamo porabo javnih sredstev za namene "zaščite" Židovskega trga. Da se vandalizem - "zatre že v kali". Predlagamo boljšo osvetlitev Židovskega trga s primernimi svetili - senzorskimi - aktiviranimi na gibanje, talnimi ali drugimi, v posvetu z ustreznimi strokovnjaki in ustvarjalci vsebin na Židovskem trgu. Razmislek o drugih ukrepih za preprečitev vandalizma, brez izrecno represivnih metod. Projekt vrednotimo na 5.000 EUR.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1) Pri ustvarjalcih vsebin zbrati vse konkretne načine vandalizma, ki se dogajajo v bližini Židovskega trga. Razmisliti o razlogih njihovega pojava. 2) Pregledati primere nagovarjanja problema v drugih mestih. 3) Poiskati rešitev za Židovski trg, prvi korak: namestitev dodatnih svetil. 4) Spremljati učinke (zmanjšanje pojava vandalizma na Židovskem trgu?)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Židovski trg.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ni popolnega načina, ki bi preprečil uničevalna dejanja visoko motiviranih vandalov, razen ekstremnih varnostnih storitev in uvajanja represivnega nadzornega sistema. Ključno pa je, da skupnostna prizadevanja presežejo njihovo osebno uničevalno motivacijo. Pogovarjati se moramo, kako lahko, razen z metodami represije, preprečimo nekulturno, necivilizirano in nespoštljivo početje in okrepimo odnos ne samo do javne in zasebne lastnine, temveč tudi do mesta. Začnimo z boljšo osvetlitvijo Židovskega trga, v Kulturni četrti Židovska.Vrednost projekta: 5000 €

predlog je izvedljiv