Obnova kioska naše in vaše mladosti

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  29. 05. 2022  –  Območje 2
Nostalgičnem kiosku K67 dajmo novo življenje!
Nostalgičnem kiosku K67 dajmo novo življenje!

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Oblikovalska ikona 20. stoletja, Kiosk K67 Saše Maechtiga, v Mariboru nima ustreznega prepoznavanja in je kot dediščina javnega življenja ("kiosk naše in vaše mladosti") prepuščena vztrajnem zobu časa, propadanju, razkroju in vandalizmu, o čemer dolga leta pričajo mestni kioski na zapuščenih lokacijah. Predlagamo »preobleko« enega izmed mestnih propadajočih kioskov v novo podobo, tako bo Kiosk postal javni mestni razstavni eksponat in v ponos mesta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo zaščito, ohranitev, ustrezno obnovo in prepoznavno vidno postavitev vsaj enega izmed kioskov K67 na mariborskih lokacijah v javni mestni prostor, z določitvijo funkcije ali "novega mestnega življenja". Z ustreznim prepoznavanjem različnih strok (arhitektov, urbanistov, oblikovalcev, kustosov, kuratorjev, zgodovinarjev, poznavalcev kulturne / industrijske / javne dediščine) in relativno majhno finančno investicijo (predlagamo znesek 4.000 EUR) za restavratorski poseg (predlagamo domače strokovnjake, ki so kioske K67 obnavljali za potrebe Muzeja za arhitekturo in oblikovanje) in živimi "kiosk" vsebinami, lahko naredimo velik mariborski korak k ohranitvi nostalgičnih kioskov naše in vaše mladosti. Kot smo že storili s Trafiko - Muzejem za enega ob Glavnem mostu in Trafiko v Mestnem parku. Nekaj uporabnih idejnih možnosti namembnosti obnovljenega kioska K67, opremljenega z informacijsko tablo ali nalepko o njegovi zgodovini in obnovi: - info točka (turizem, kultura), - prodaja drobnih izdelkov (hrana, pijača, spominki, "retro trafika"), - Kino za 2 (v pričakovanju mestnega kina?) in drugo. Možne lokacije stalne postavitve obnovljenega kioska: ploščad UGM, odprto dvorišče Muzeja NO, ploščad Srednje šole za za oblikovanje, Mestni park ali mnoge druge mestne lokacije.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1) Detektiranje kioska za obnovo. Orientacijske mariborske lokacije propadajočih kioskov K67 (locirani leta 2021): BMX proga v Novi vasi, DPD blizu Tržaške (3 kioski), dvorana Tabor (potrebno je preveriti, kam je bil deponiran, oziroma ali je bil celo uničen, ko je dvorana Tabor šla v obnovo), KC Pekarna, Plinarniška ulica, Špelina ulica, stadion Poljane (3 kioski), Veselova ulica, Zagrebška cesta. 2) Določitev nove lokacije postavitve. 3) Določitev nove namembnosti v sodelovanju z mestnimi strokovnjaki. 4) Izbira izvajalca za restavratorski, obnovitveni, oživitveni poseg. 5) Postavitev kioska na novo lokacijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ilustrativni predlog: ploščad pred UGM, vendar so možne tudi številne druge lokacije.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Nostalgični kiosk in oblikovalska ikona 20. stoletja bi končno dobil ustrezno prepoznavanje mesta Maribor in se z obnovo mogoče celo prelevil v pogosto fotografirano in popularno turistično točko.Vrednost projekta: 4000 €

Predlog je izvedljivNima definiranih mejnikov