Koši za pasje iztrebke ter ozavescanje s tablami

Karolina Merc Karolina Merc  –  30. 05. 2022  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi povečanja števila hišnih ljubljenčkov (psi) ter veliko sprehajalcev in pohodnikov, ki se z psi sprehajajo po kraju Limbuš vedno bolj opažamo odvrzrne vrečke z iztrebki. Če bi imeli koše bi verjetno odlagali tja, tako pa odvržejo ob cest, v gozd,...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev košev po kraju, ob začetku in koncu sprehajalnih poti. Ozaveščanje s tablami, napisi, ipd

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nabaviti in postaviti koše. Izdelati in postaviti table.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Center Limbuš-smer Vrhov dol-Meranovo. Center Limbuš-Grajski grič. Ob Dravi-sprehajalna pot Smer sp. Limbuš Skupaj 12 košev in 20 tabl

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Čistoča kraja, ozaveščenost ljudiVrednost projekta: 5000 €

S predlagateljico usklajena sprememba imena, ki se glasi: Koši in table v Limbušu. Mikrolokacije določimo naknadno. Ocenjena vrednost predlagatelja je znižana na 5.000 EUR. tip urbane opreme potrditi z urbanisti MOM. znesek za košek ocenjujemo na vrednost 300 eurNima definiranih mejnikov