Obarvanje ploščadi v blokovskih soseskah (Nova vas, Borova vas)

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  30. 05. 2022  –  Območje 4
Primeri asfaltne umetnosti in ilustracija predloga za ploščad Nova vas
Primeri asfaltne umetnosti in ilustracija predloga za ploščad Nova vas

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Asfaltna umetnost je ena izmed podzvrsti umetnosti v javnem prostoru, slikovna urbana koreografija, ki oživlja, obarva, popestri videz sivih betonskih sosesk, pogosto pa jo uporabljajo v turistične namene. Mesta, ki investirajo v ulično umetnost v javnem prostoru, tudi talno - asfaltno, generirajo brezplačno turistično promocijo mesta. Zakaj? Obarvane soseske navdušeni meščani in gosti vidijo kot vizualni posladek, ki ga fotografirajo in navdušeno delijo po svojih digitalnih mrežah.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo enostavno obarvanje velikih asfaltnih ploščadi med bloki v gosto poseljenih blokovskih soseskah Nova vas (opcijsko še dodati Borovo vas), kjer domujejo številne družine z otroki in mladostniki. Cenovno ugoden predlog v vrednosti 3.000 bo javni prostor, ki je namenjen povezovanju blokovskih vhodov, sprehajalcem, rolkarjem, kolesarjem, otrokom in mladostnikom v uličnih igrah, prilagodil, olepšal, privabil in omogočil kvalitetnejše življenje v soseskah. V obarvanje predlagamo blokovske ploščadi na parcelah, ki so v lasti Mestne občine Maribor: 1) Katastrska občina 678 SPODNJE RADVANJE, številka parcele 1124/1, 2) Katastrska občina 678 SPODNJE RADVANJE, številka parcele 1600/1, 3) Katastrska občina 678 SPODNJE RADVANJE, številka parcele 1621/11

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Določitev ploščadi za obarvanje, izbira izvajalca (obvezno sodelovanje s predstavniki hišnih svetov blokovskih stanovanjskih skupnosti), izvedba enostavnega slikanja površin.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Velike površine ploščadi med stanovanjskimi bloki v neposredni bližini vrtca Otona Župančiča, enota Mehurčki ali druge ploščadi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Barvne površine asfaltnih in betonskih mestnih ploščadi med blokovskimi naselji lahko postanejo specifične in edinstvene za mesto, obenem pri nastanku lahko vključujejo okoliške radovedne stanovalce kot prostovoljce ter postanejo skupnostni umetniški dogodek z družabno noto. Če se lokalnim stanovalcem omogoči sodelovanje, praktično prispevamo k občutku, da javni prostor pripada vsem in ga lahko dodatno aktiviramo tudi s preprostim obarvanjem.Vrednost projekta: 3000 €

Predlog je izvedljivNima definiranih mejnikov