Poslikave na Pionirski knjižnici Nova vas

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  12. 06. 2022  –  Območje 4
Ilustracija za predlog poslikav na Pionirski knjižnici Nova vas
Ilustracija za predlog poslikav na Pionirski knjižnici Nova vas

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pročelja Pionirske knjižnice Nova vas in blokov v neposredni bližini (ob stojalih za kolesa) so prazna, ali kvečjemu oslikana z že vandaliziranimi delčki poslikav. Predlagamo vsebinsko ustrezne poslikave velikega formata, ki bodo zasedle površine pročelj knjižničnega okoliša in dodale osvežilni, poživitveni, barviti vpliv na bližnjo ploščad med stanovanjskimi bloki in celotno sosesko.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nastanek poslikav na predlaganih površinah pročelj Pionirske knjižnice Nova vas. Predlog stroškovno vrednotimo na 4.000 EUR, kar vključuje vsebinsko zasnovo poslikav, materialne stroške za nabavo ustreznih barv in pripomočkov, primernih za predlagano površino, predhodni premaz fasade z ustrezno podlago, najem gradbenega odra, izvedbo poslikav.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbira izvajalca z javnim razpisom (ne zgolj direktno targetirano zbiranje treh ponudb), ki se ga razširi po vseh relevantnih kanalih (in ne zgolj objava na spletnih straneh Mestne občine Maribor). K širjenju poziva povabiti muzeje in galerije, umetniške skupnosti, likovne šole. Obvezno zahtevati referenčni portfelj za poslikave velikega formata na fasadah in skico predloga. Pri izbiri predloga je obvezno sodelovanje z vodstvom Pionirske knjižnice Nova vas.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pročelja Pionirske knjižnice Nova vas.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Atraktivne razigrane poslikave bi popestrile sprehajalno življenje v celotni soseski, najbolj pa navdušile mlade bralce, uporabnike knjižnice. Ne pozabimo, da je predlagana soseska žarišče grafiti vandalizma, zato bi bilo smiselno ohraniti del sredstev za sanacijo poslikav, ko se nanje zgodijo objestni napadi grafiterjev.Vrednost projekta: 4000 €Nima definiranih mejnikov