Postavitev košev in klopi na pešpoti ob reki Dravi

Veronika Županek Veronika Županek  –  16. 06. 2022  –  Območje 1
peš pot 1.jpg
peš pot 1.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Bresternici ob bivšem še ne zgrajenem parku Natura 2000 imamo pot, po kateri se vsi starejši občanke in občani mesta Maribor z okolico radi sprehajamo. Ob sprehodu, šumenju naše Drave in žvrgolenju ptičk se na svežem zraku počutimo kot v mladih letih. Vse to bi radi mi "stari" očuvali za naše naslednike. Žal težko hodimo cca 1.500 m v eno smer in nazaj, brez prijaznih klopc, kjer bi se lahko po poti spočili in malce pokramljali.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vljudno prosimo, da se ob sprehajalni poti postavi pet klopi in koši s pokrovi za smeti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je dobaviti in postaviti 5 klopi ter več košev za smeti na celotni relaciji peš poti ob reki Dravi v Bresternici.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvedel na nabrežju reke Dravi, kjer je že obstoječa peš pot v uporabi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z izvedbo projekta - postavitvijo klopi, se bo povečala aktivnost starejših z gibanjem v naravi, saj se bodo lahko ob utrujenosti imeli kam usesti ter spočiti. Prav tako bo s postavitvijo košev poskrbljeno za najosnovnejšo higieno ter čistočo.Vrednost projekta: 5000 €

Projekt je izvedljiv s prilagoditvami. Na relaciji peš poti ob reki Dravi v Bresternici, med Veslaškim klubom Bresternica in Sidrom, ima Mestna občina Maribor od predlagane ureditve poti v dolžini 1.500 m v lasti okvirno 430 m poti (od Veslaškega kluba), na kateri se lahko postavi 5 klopi in 2 koša.  • Datum objave 05. 10. 2023


    Izvedeno

    Izveden je bil prilagojen projekt; v septembru 2023 sta bili postavljeni dve klopi. Ocenjujemo, da je, glede na konfiguracijo terena, mogoče postaviti še največ tri klopi, vendar pa celotno območje ni v lasti Mestne občine Maribor.