Ta projekt ni bil izglasovan.

Hitrostne ovire na Črnogorski ulici

Andreja Seršen Dobaj Andreja Seršen Dobaj  –  19. 06. 2022  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zato ker vozniki na tej ulici grozno divjajo, nihče ne upošteva cone 30. Ker se cesta spušča, je nepregledna in zato zelo nevarna, še posebej pri odcepu na Ulico heroja Vojka.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev hitrostnih ovir, da bi bili vozniki pazljivejši

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izgradnja hitrostnih ovir

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Črnogorski ulici, MČ Pobrežje

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prometna varnost - mimo pelje tudi šolska pot, zato je ključnega pomena.


Vrednost projekta: 30000 €