Ta projekt ni bil izglasovan.

Preplastitev Ulice borcev za severno mejo

Andreja Seršen Dobaj Andreja Seršen Dobaj  –  19. 06. 2022  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutno zelo dotrajana cesta uničuje avtomobile in kazi izgled tega dela mesta, hkrati spodbuja nepravilno parkiranje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Da se končno obnovi cestišče na Ulici Borcev za severno mejo (pri vulkanizerju in trgovini SO)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preplastitev ceste, ureditev odvodnjavanja, postavitev količkov, ki bi onemogočali parkiranje na pločniku

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ulica borcev za severno mejo 4 - 6

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izgled ulice, prevoznost ceste, verjetno tudi odnos ljudi do nje


Vrednost projekta: 25000 €

Predlog je izvedljiv s prilagoditvami. Izvedljiva je sanacija asfaltnih prevlek. V okviru predloga pa ni možna postavitev količkov, saj bi s tem zožili pločnik na minimalno širino, kar bi onemogočilo vožnjo oseb z invalidskimi vozički ali mamic z vozički.