Obnova stopnic na Grinič

Andreja Seršen Dobaj Andreja Seršen Dobaj  –  19. 06. 2022  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dotrajane stopnice grozno izgledajo in verjetno marsikoga odvrnejo od njihove uporabe, čeprav je z njih lep razgled na vso mesto.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnova stopnic, ki vodijo od spodnjega dela dvoetažnega mostu do igral in vrtca na Griniču. Ob tem bi se lahko tudi pisano poslikalo galerijo nad dvoetažnim mostom in morda tudi galerijo pod mostom - zdaj je vse le siv, umazan beton. S kako akcijo, na primer otrok ali študentov likovne vzgoje, pa bi se lahko širše območje dvoetažnega mostu lepo porisalo, s tem uredilo in naredilo bolj zanimivo za ljudi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Položitev manjkajočih tlakovcev, popravilo ograje, ureditev grmovja

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Grinič, Pobrežje

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Podoba mesta in prehodnost med centrom mesta in Pobrežjem


Vrednost projekta: 15000 €

Predlog je izvedljiv s prilagoditvami, saj v njem ni zajeta poslikava. Območje mostu je namreč pod upravljanjem DARS-a, galerija mostu pa je konstrukcijski element in mora biti pregledna, saj sproti spremljajo stanje poškodb, morebitne razpoke itd.Nima definiranih mejnikov