Ta projekt ni bil izglasovan.

Poglobitev robnikov na Ulici Matije Murka

DaDDo DaDDo  –  19. 06. 2022  –  Območje 4
Ulica Matije Murka_stacionažna križišča ki so predlog obravnave
Ulica Matije Murka_stacionažna križišča ki so predlog obravnave

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z izvedbo poglobljenih robnikov se posodobi infrastruktura za pešce ter s tem omogoči lažjo komunikacijo različnim starostnim skupinam ljudi po pločniku in poveča njihova varnost. S tem ukrepom bi olajšali gibanje starejšim, invalidom, mamicam z vozički in mlajšim otrokom na poganjalčkih ki se šele spoznavajo z vožnjo v cetnem prometu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izvedbo poglobljenih robnikov in na vseh križiščih kjer je otežen prehod pri križanju glavnih in priključnih cest s pločnikom.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel z lokalno sanacijo pločnika v izmeri 2x2 metra, kjer bi se izvedli poglobljeni robniki ter na novo asfaltirale priključne klančine. Odstraniti bi bilo potrebno obstoječe robnike ter del asfaltiranega pločnika. Na tem mestu se nato izvede ustrezni planum ki se naredi v naklonu iz višine pločnika proti nulti višini priključne ceste tako da dobimo klančino oziroma rampo, na katero se nato položi nov sloj asfalta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na celotni ulici Matije Murka, oziroma na celotni dolžini od Koprske ulice do Ceste proletarskih brigad.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S tem ukrepom bi na Ulici Matije Murka dosegli udobje in varnost za vse skupine uporabnikov pločnika.Vrednost projekta: 7500 €